Srpsko Udruženje Miloš Obilić osnovano je 27.11.2010. godine u Jessheim-u od strane Srba koji su se doselili u ove krajeve sa prostora bivše Jugoslavije. U decembru 2018, uz podršku postojećeg, novi Upravni Odbor preuzima rukovođenje udruženjem.

Toogle Left